care este Analiza morfosintactica a cuvantului GRASE si imi este foarte mult de Folos acest blog, ITI multumesc mult faceti Analiza morfologica si sintactica a verbelor: stiu, Aduna, ma duc, impinge VAD. Buna! Vreau si eu sa ma ajutati cu Aceste cuvinte PT analizat sintactic și morfologic…. si sa mi fie PE toata ziua. Merci ANALÍZĂ (< fr., Lat. m.) s. f. 1. Descompunere reală sau mintală a unui obiect, FENOMEN sau a relațiilor dintre obiecte, fenomene etc., în părțile Lor componente, în scopul cunoașterii; examinare amănunțită, parte cu parte, a unei probleme, a unui obiect de studiu. V. sinteză. ♦ A. psihologică = reclamatiile de investigare prin diverse procedee (descriere, introspecție, intérieur monologue etc.) a conștiinței, un trăirilor sufletești, un raporturilor Omului cu Mediul. (SOCIOL.) A.

funcțională = metodă de cercetare punînd accenl PE evidențierea articulațiilor reciproce ALE elementelor și PE descrierea traiectoriei ce caracterizează Dinamica de ansamblu a obiectului considerat. A. sistemică = metodă dezvoltată în cadrul teoriei GENERALE a sistemelor. A. de conținut = ansamblu de tehnici aplicate comunicărilor orale sau scrise ALE individuzilor, în vederea interpretării Lor științifice. A. critică = procédé de studiu al lucrărilor literare, prin punerea în Lumina a elementelor constitutif; Analize de texte. A.

chimică = procédé pentru stabilirea compoziției CHIMICE (calitatif sau cantitative) a substanțelor cu ajutorul unor reacții CHIMICE specifice sau pe baza proprietăților fizico-CHIMICE specifice. A. conformațională = domeniu al stereochimiei Care studiază proprietățile fizice şi CHIMICE ALE conformerilor, stabilind conformația privilegiată. A. biochimică = procédé de cercetare Care Pune în evidență o substanță chimică aflată Într-un lichide organique; Este folosită curent în Clínica pentru decelarea unor tulburări ALE métabolismului. A. biologică = operație prin care se determină acțiane fongicidă sau insecticide a produselor CHIMICE destinate combaterii bolilor sau dăunătorilor. A.

economică = cercetare obiectivă (cantitativă sau calitativă) bazată PE descompunerea în elementele componente ALE proceselor și fenomenelor Economice, a factorilor de influență în scopul cunoașterii științifice a întregii activități Economice. A. contabilă = stabilirea PE bază de documente, în mod distinct pentru fiecare operațiune economică, a conturilor corespondente și a părților acestora (débit sau Credit) în Care urmează să se înregistreze concomitent aceleași sume; stabilirea corelației dintre pozițiile (posturile) de bilanț. A. marginală = cercetare bazată PE folosirea multiplicatorilor, a metodelor calculului diferențial și Integral în studierea fenomenelor Economice.